Volím v Česku: komunální volby 2014

Občané EU s trvalým a nově i přechodným pobytem v ČR mohou hlasovat v podzimních komunálních volbách. Často o tom ale vůbec nevědí a státní správa je dostatečně neinformuje o podmínkách, které musí splnit. Zelení proto nabízí informační kampaň “Jdi volit v Česku!”, během které cizince oslovují v jejich rodných jazycích.

Kliknutím na vlaječku se dostanete na příslušnou jazykovou verzi. Click on a flag to jump to the corresponding language version.

vlajka-03_CS vlajka-14_SK vlajka-01_EN vlajka-10_PL vlajka-09_DE vlajka-04_ES vlajka-05_FR vlajka-06_HR vlajka-08_IT vlajka-15_EE

Můžete nám pomoci s překladem do dalších jazyků? Kontaktuje nás na: info@zeleni.cz.
Can you help us with translation to other languages? Contact us at: info@zeleni.cz.

Žádost o zápis do seznamu voličů

Žádost o zápis do seznamu voličů

Voters‘ list registration form (English translation)

Wniosek o wpisanie na listę wyborców (English translation)

Antrag zum Eintrag in das Wählerverzeichnis (English translation)

La solicitud de inscripción en el registro electoral (English translation)

La demande d’inscription sur les listes électorales (English translation)

Zahtjev za upis u spisak birača (English translation)

Richiesta per l’iscrizione all’elenco degli elettori (English translation)

Voters‘ list registration form in Czech (English translation)