Program pro volby 2017

Podívejte se, s jakým programem jsme kandidovali do sněmovních voleb 2017.

Vybraná témata z našeho programu:

Bydlení | Doprava | Exekuce | Inovace a podnikání | Klimatická změnaLGBT | Minimální mzda | Ochrana zvířat | Rodina | Rovnost mužů a žen | Sucho | Školství | Veřejný prostor | Zdravé potraviny

1.Zásadně zvýšíme investice do vzděláníZvýšíme investice do vzdělávání, zejména pak výši nástupního platu učitelům na úroveň odpovídající mediánu mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ostatních oborech (32 617 korun). Zároveň zavedeme nárokové tvůrčí volno pro učitele základních a středních škol každých pět let s cílem podpořit další sebevzdělávání.
2.Podpoříme inovativní podnikání namísto dotací pro montovnyZrušíme investiční pobídky pro montovny, které vytvářejí pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou, naopak podpoříme podniky (startupy i zavedené firmy), které přinášejí inovativní produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou a vysokým podílem výzkumu a vývoje.
3.Česko se ještě více začlení do Evropy, kam patříPatříme do Evropy. Chceme Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany, ale řízenou opravdu demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise.
4.Zastavíme vývoz zbraní do rukou násilníkůModerní stát neobchoduje s násilím a utrpením. Nevyměníme obhajobu lidských práv a demokracie ve světě za obchodní příležitosti a ukončíme vývoz zbraní mimo naše spojenecké struktury.
5.Rychlejší výstavba vysokorychlostních i příměstských železničních tratíZrychlíme přípravu a co nejšetrnější výstavbu moderní sítě vysokorychlostních a příměstských železnic. Na prvním místě spojení Praha – Brno, které bude hotovo do patnácti let a jehož jízdní doba bude pod 60 minut.
6.Zjednodušíme cestování veřejnou dopravouZavedeme po etapách jednotnou jízdenku na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou.
7.Zdigitalizujeme státní správuBudeme prosazovat, aby veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, bylo možné řešit také online formou e-governmentu.
8.Vybereme daně od velkých korporacíNamísto šikany malých podnikatelů, kterou představuje například současná forma EET, se zaměříme na důkladný výběr daní z příjmů od všech podnikatelských subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.
9.Ušetříme rodinám a obcím za elektřinuProsadíme obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na energetické využití odpadu nebo solární panely na střechách domů. Podpoříme možnosti ukládání energie a možnosti prodávat přebytečnou energii do sítě.
10.Práce se mění, budeme na to reagovatJako reakci na změny práce a postupující robotizaci připravíme varianty opatření v podobě přechodu na kratší pracovní týden, zdanění robotů nebo zavedení všeobecného základního příjmu.
11.Zavedeme volební právo od 16 let a možnost volit na dálkuSnížíme aktivní volební právo pro všechny druhy voleb na 16 let. Zároveň umožníme korespondenční způsob volby.
12.Podpoříme rozvoj umění ve veřejném prostoruVeřejný prostor potřebuje nové umění. Zavedeme povinnost věnovat 2 % z rozpočtu každé veřejné stavby na vysoutěžená umělecká díla.
13.Kdo znečišťuje životní prostředí, zaplatí vyšší daněProvedeme sociálně spravedlivou ekologickou daňovou reformu.
14.Zlepšíme ovzduší a omezíme závislost na uhlí, ropě a plynu Podpoříme tzv. antifosilní zákon, který stanoví jasné tempo snižování emisí, a tudíž i zlepšování ovzduší a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Usnadníme obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu.
15.Ochráníme krajinu před suchem a povodněmiNebudeme podporovat budování přehrad, naopak chceme, aby se v krajině obnovily mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže. Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodohospodářské infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem.
16.Zastavíme předražené investice do jaderné energieUšetříme stamiliardy korun ze státního rozpočtu a z peněženek spotřebitelů elektřiny odmítnutím veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.
17.Zachováme zdravou půdu omezením nešetrných zásahů do krajinyPřipravíme komplexní zákonnou ochranu půdy, která omezí všechny typy hrozeb: erozi, ztrátu organických složek, zhutnění, zábory pro výstavbu a zpevňování povrchu, kontaminaci škodlivými látkami a využívání průmyslových hnojiv.
18.Prosadíme šetrnější chov zvířat a podpoříme ekologické zemědělstvíZasadíme se o změnu podmínek a způsobů chovu tzv. hospodářských zvířat a podpoříme rozvoj ekologického zemědělství, které je šetrnější vůči chovaným zvířatům, zdraví lidí i přírodě.
19.Zvýhodníme zdravé potravinyPodpoříme nabídku dostupných zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních, a to jak v obchodech, tak ve školách či nemocnicích. Požadujeme stejnou kvalitu potravin jako v ostatních zemích EU.
20.Zastavíme ničení krajiny povrchovými doly a omezíme zisky uhlobaronůZrušíme usnesení vlády o částečném prolomení limitů těžby. Zvýšíme poplatek z vydobytého nerostu na minimálně 10 %.
21.Omezíme zátěž nákladní dopravouZavedeme satelitní mýtný systém pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací.
22.Budeme stavět byty pro dostupné nájemní bydleníObnovíme nabídku veřejného nájemního bydlení formou výstavby bytů, zejména v nízkoenergetickém standardu. Podpoříme také výkup a rekonstrukce bytů ze strany obcí.
23.Zajistíme sociální bydlení a služby i pro ty nejchudšíProsadíme zákon o sociálním bydlení a podpoříme obce v nabídce dostupných sociálních bytů a souvisejících služeb. Ukončíme byznys s chudobou na ubytovnách.
24.Rodičovská podpora bude flexibilní a výhodnějšíUpravíme systém podpory rodičovství tak, aby bylo možné čerpat rodičovský příspěvek také v délce 12 měsíců. Budeme motivovat rodiče ke střídání v pobírání rodičovského příspěvku. Zavedeme plošnou pomoc v mateřství, která nebude navázaná na nemocenské pojištění. Snížíme sociální pojištění u žen a mužů po rodičovské o 5 %.
25.Zdravotní sestry a lidé pracující v sociálních službách dostanou více penězZvýšíme minimální tarifní plat zdravotních sester a pracovníků v sociální oblasti s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním na 25 000 korun měsíčně (oproti dnešním 17 000). Zlepšíme také jejich pracovní podmínky a dostupnost těchto služeb.
26.Ženy už nebudou vydělávat méně než mužiBudeme zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.
27.Seniorům zařídíme důstojný příjem a dožití ve vlastním bytěUmožníme seniorům zvýšit kvalitu života ve stáří pomocí tzv. zpětných odkupů jejich bytů do veřejného vlastnictví. Senioři budou mít záruku dožití ve vlastním bytě, stát jim bude nad rámec důchodu vyplácet měsíční splátku za byt až do smrti. Senioři budou mít více peněz a stát zároveň získá bytový fond, který bude moct dále využít pro nabídku dostupného bydlení.
28.Zastavíme ničení lidských životů přebujelými exekucemiZastavíme současnou praxi exekucí a snížíme maximální výše úroků z prodlení a odměny exekutorům. Sjednotíme mnohdy roztříštěná exekuční řízení proti jednotlivým dlužníkům vždy pod jednoho exekutora, exekuční praxi omezíme územní příslušností. Stanovíme maximální výši částky, vymáhané v exekuci, na 2,5 násobek jistiny. Zmírníme podmínky oddlužení v lichvářských soukromoprávních řízeních usnadněním osobního bankrotu. Připravíme jednorázovou amnestii dluhových příslušenství (poplatků z prodlení a úroků z těchto poplatků) u dluhů vázaných na veřejnou sféru.
29.Pomůžeme těm, kteří vydělávají nejméně - zvýšíme minimální mzdu Zavedeme důstojnou minimální mzdu nad hranicí chudoby ve výši 60 % mediánové mzdy.
30.Zajistíme lidem jistotu ve stáří zavedením univerzálního starobního důchoduZavedeme základní univerzální starobní důchod nejméně 10 000 korun, k čemuž bude připočítávána zásluhová složka, a pro případ rychlejšího růstu inflace zavedeme i mechanismus automatického navyšování o inflaci.